Lidt om Bjergby og Mygdal

 

 

 

 

Bjergby og Mygdal

 

To byer i Vendsyssels dejligste område

Bjergby og Mygdal er to små byer og sogne nordøst for Hjørring, med samlet omkring 1.400 ind- byggere. De 2 byer er uløseligt forbundne, selvom der er 3-4 km mellem dem. Det er et velfunge- rende lokalsamfund omgivet af skøn natur. Her findes alle hverdagens fornødenheder i form af skole, børnepasning og fritidsfaciliteter for hele familien.


Indtil sammenlægningen med Hjørring Kommune i 1970 var de to sogne en sognekommune. I de sidste 50 år har der været en fælles skole, som hedder Bjergby-Mygdal skole, og er en del af Hjørring Kommunes Nordvestskole.

Området er meget kuperet med mange dejlige udkigspunkter, dybe dale, skove og marker. Der er få km til Danmarks bedste strande mod vest og nord, som mange kender fra sommerferier i Vendsyssel. Med 10 minutter til henholdsvis Hjørring og Hirtshals, og 30-35 minutter til Aalborg ad motorvejen ligger byerne trafikalt særdeles godt. Derfor kalder vi det ”To byer i Vendsyssels dejligste område”.   

 

Udsigt fra et af Bjergby’s højeste punkter mod vest.

 


Foreninger og fritidsaktiviteter

Alle foreninger i området samarbejder på kryds og på tværs. Der er etableret en overbygning kaldet ”Landsbyrådet for Bjergby-Mygdal”, der blev stiftet i 2006 med formålet, at repræsentere lokalsamfundet udadtil, skabe et forum for kontakt, koordinering og samarbejde mellem lokalsamfundets foreninger, institutioner og virksomheder, samt arbejde for gode rammer for lokalsamfundets liv og vækst. 17 foreninger, institutioner og virksomheder er medlemmer af landsbyrådet.


F.eks. er der et samarbejde om at udvikle nye hjemmesider med integration af sociale medier, så kendskabet til vores lokalsamfund når vidt omkring. I den forbindelse har udvalget lavet vores nye fælles logo, som vi vil bruge på hjemmesider, brevpapir og biler, og som vi også gerne vil sætte op som skulptur ved motorvejsafkørslen og som byporte. Så det bliver et fælles kendetegn.

  

I vores logo skriver vi ”To byer i Vendsyssels dejligste område”. For at styrke det lokale sammen- hold, for at give gæster og turister en god oplevelse, og for at få folk med flytteplaner til at opdage, at her er stedet at slå sig ned med sin familie. Vi har en trafiksikkerhedsgruppe, der indsamler forslag og ideer til at forbedre de trafikale forhold og har kontakt til kommunen, for at få dem gennemført.
En gruppe arbejder med at bevare og udvikle det fælles husstandsomdelte blad ”To Sogne”, der er trængt at den digitale nyhedsformidling.

 

Bjergby-Mygdal har en stor veldrevet idrætsforening med et stort udbud af idrætsmuligheder, derudover er her kroketklub, ridecenter, ungdomsskole, madlavningshold for mænd og KFUM- spejdere. Der arrangeres traveture 6 gange årligt med lokale fortællere. Lokale cykel entusiaster har for nylig etableret en ny mountainbikebane. Vi har et hav af kortlagte stier i forskelligt terræn, cyklegrupper, løbeklub, fælles nytårsaften komsammen ved Dagli’Brugsen, gourmetaftener med mad og vine, ”kun for damer” aften, månedlig fællesspisning i forsamlingshuset, revy, dilettant bå- de med og uden spisning, julefrokost, sommerfester, torvemarkeder, forårsrengøring, Senior_IT og bankospil. Bjergby-Mygdal Lokalhistoriske forening indsamler og bevarer lokale oplysninger mm.


De to borgerforeninger samarbejder på tværs om arrangementer, f.eks. sct. hansfest.

 

Kunst og kultur

Der er mange forskellige kunstnere og kunsthåndværkere i lokalområdet.

Herregården Odden i Mygdal har den største samling af maleren, keramikeren, grafikeren og bil- ledhuggeren J. F. Willumsens værker. Det er også blevet lidt af et samlingspunkt for aktiviteter, hvor foreningerne mødes og viser deres aktiviteter og produkter frem. Odden drives af en fond med støtte fra bl.a. ”fæstebønder”, som bidrager til indkøb af nye værker og med frivilligt arbejde.    

 

Odden er Danmarks nordligste herregård. Der er etableret en støtteforening, som i dagligt tale kaldet Fæstebondeforeningen. Den samler alle interesserede og mange frivillige, der hjælper med til at bevare Willumsen- samlingen på Odden. Fondsbestyrelsen og frivillige fra Fæstebondeforeningen bidrager meget aktivt i stort og småt for at holde Odden åben for offentligheden. 

 

Den gamle Brugs i Mygdal er omdannet til Mygdalhus med kunstudstilling/galleri.   

 

Huset er drevet af foreningen Mygdal Gruppen i samarbejde med de udstillende kunstnere og frivillige kræf- ter. Frivillige tog initiativ og omdannede den gamle dagligvare forretning til det udstillingssted man ser i dag.


 

 

 

Hvert forår er der en stor hobby- og kunstudstilling på skolen med mange lokale udstillere. Mygdal Borgerforening holder stadig fast i den gamle tradition med dilletant forestilling i forsamlingshuset, og til idrætsforeningens julefrokost i hallen er der revy.

 

Erhvervsliv

Landbruget udgør naturligt nok en stor del af erhvervslivet. Men der er er også alle mulige typer håndværker- og entreprenørvirksomheder. Det giver gode muligheder for lokal beskæftigelse. Den lokale tilknytning er også med til at skabe et nært og tillidsfuldt forhold til kunderne.

Dagli’Brugsen i Bjergby er et stort aktiv. Den er selvejende med en sund økonomi, og er netop moderniseret, bl.a. med indretning af ”dagligstue” efter Coop’s nye koncept. Den er både butik, samlingspunkt med forskellige arrangementer, f.eks. nytårs aften, og sponsor for lokalområdet. Solbakkens Blomster & Plantecenter er bl.a. kendt viden om ved juletid for ”Elverhøj”.   

  

”Danmarks bedste Brugs” er nymoderniseret udvendig og indvendig med færdiggørelse i marts 2016
 

  

Skole og børnehave

Bjergby-Mygdal skole (0 – 6. klasse) er meget vigtig for områdets beboere, både som skole og som ramme for en række arrangementer året igennem. En A4 analyse fra 2015 placerede Bjergby- Mygdal skole i social trivsel som nummer 8 og i faglig trivsel som nummer 78 ud af 1238skoler.

Den sociale trivsel er i top, og skolen er blevet demonstrationsskole for udeskoler på grund af dens tætte samarbejde med lokalsamfundet i undervisningen.   


 

En A4 analyse fra 2015 placerede Bjergby-Mygdal skole i social trivsel som nummer 8 og i faglig trivsel som nummer 78 ud af 1238 skoler. I et af testens spørgsmål hvor børnene spørges: ”Er du glad for din skole” havde skolen en placering som nr. 1 i landet.

  

I Bjergby ligger en nyligt ombygget børnehave (60 børn) og vuggestue (12-15 børn), så det er ikke svært at få børnepasning, heller ikke ved private dagplejere.
Ca. 1 km fra skolen og børnehaven ligger Skoleskoven. Et lille skovområde med overdækket undervisningslokale, shelter og bålplads, som benyttes flittigt af skolen og børnene. Skoleskovens areal og shelter er i øvrigt etableret og bygget af De Grå Mænd.


To kirker – én præst og ét menighedsråd

Sognenes 2 kirker og sognehuset i Bjergby er ramme for en lang række arrangementer. Der er gudstjenester, 3 børne- og voksenkor, babysalmesang, sogneudflugter, koncerter, foredrag, spa- ghetti-gudstjenester for børnefamilier, minikonfirmandundervisning, julearrangement for skole, bør- nehave og vuggestue, friluftsgudstjenester i samarbejde med den lokale KFUM-spejdergruppe og på Herregården Odden.

   


 

Bjergby kirke er en middelalderkirke opført en gang i 1100-tallet. Kirken består af skib og kor og et senere tilbygget våbenhus.

 

 

Aktivitetshuset Solhjem

I 2015 blev der stiftet en almennyttig forening, som købte det gamle plejehjem Solhjem i Bjergby for penge indsamlet fra fonde, erhvervsdrivende og privatpersoner. 40-50 frivillige fra lokalområdet, især ”De Grå Mænd” og ”De Grå Kvinder”, er nu i gang med at ombygge huset med økonomisk støtte fra Hjørring Kommune, LAG Nord og fonde. Det bliver også mest frivillige, der kommer til at stå fordriften.  


 

 
 

Peterspladsens dyr i forgrunden. Peterspladsen, en fascinerende dyreskulpturpark udført af den lokale Bjergbybo Peter Jensen, også kendt som "Danmarks-Peter".


Aktivitetshuset Solhjem i baggrunden. Det gamle plejehjem stod tomt i næsten 12 år, og det bar huset præg af. En forening blev etableret og huset blev købt i november 2015, hvorefter huset nu bliver sat i stand af frivillige over de kommende år. Foreningen er en almennyttig forening og har nu 150 medlemmer og sponsorer. Køb af huset er støttet af flere fonde, og selvfølgelig virksomheder og beboere i området. Nogle dage arbejder mindst 25 frivillige på projektet incl. nogle af ”De grå mænd”

Solhjem ligger meget højt med Bjergbys bedste beliggenhed, og er et hyggeligt samlingspunkt for en lang række aktiviteter, bl.a. Uggerby Husflidsskole, der ugentlig har 90 trædrejere på kursus fra hele Vendsyssel, cykelklubber og cykelturister, som kan bruge huset som base og overnatningssted, kunstudstillinger, markeder og café.

Se mere på www.solhjem.dk.

 

Turisme og seværdigheder

Området omkring Bjergby og Mygdal hviler på et fundament af istidens bakkede morænelandskab. Det er meget naturskønt og kuperet med mange udsigtspunkter. Det bakkede terræn er et fantastisk cykelområde, og der er tiltag, der fremover vil prøve at tiltrække flere cykelturister til området. Der er mange Bed And Breakfast overnatningsmuligheder.


Omgivet af naturskønne områder, byder de to byer på fantastiske traveture, med fordybelse og herlige oplevelser i det fri. Nordvest for Peterpladsen ligger præstebakkerne som er et fredet område hvor man kan gå tur på en afmærket rute.
 

Ildsjæle

Der er mange frivillige og engagerede beboere, der kæmper for områdets udvikling. Alle er opmærksom på, at der skal fantasi, nytænkning, vilje og styrke til, at skabe liv og fremdrift i lokalsam- fundet. Foreningerne og deres frivillige hjælpere samarbejder på kryds og tværs til fællesskabets bedste. De Grå Mænd arbejder utrætteligt for at forskønne området, slår græs, beskærer træer, maler legeredskaber ved børnehaven og ordner sti områderne omkring i byerne. De Grå Mænd er berømte ud over lokalområdet, og består af pensionister i deres bedste alder. De tæller mange brancher, tømrer, snedker, elektriker, smed, bank, politi, selvstændige, og påskønnes af alle for

  

det store frivillige arbejde med stort og småt. Kommunen har påskønnet deres indsats ved at give dem råderet over en barak ved skolen, som de er ved at indrette. De har modtaget flere gaver fra fonde til indkøb af værktøj, haveredskaber og f.eks.en havetraktor. Fornylig har De Grå Mænd etableret broer og trapper omkring byens sø, et projekt der er støttet af lokale håndværkere og Bjergby Borger og Grundejerforening.

   

Bro og trappe ved By-søen i Bjergby bygget af ”De Grå Mænd”

 

  

Fremtiden

I Bjergby-Mygdal dukker hele tiden nye initiativer op. F.eks. indgår 3 boligområder i Bjergby og Mygdal i et forsøgsprojekt med Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab om ”Fremtidens villavej” i forbindelse med adskillelse af regn- og spildevand. Det omfatter løsninger med opsam- ling/nedsivning af regnvand og anvendelse af vejarealet til andet end færdsel. I Mygdal er mølle søen blevet genskabt også i forbindelse med adskillelse af regn- og spildevand. Søen ligger ved Herregården Odden.

Der er gjort en stor frivillig indsats med at forskønne og forbedre anvendelsen af de grønne områ- der. Det vil vi arbejde videre med. Det er vigtigt, at der er nogle attraktive steder, hvor vi kan færdes og mødes.