Bjergby Borger og Grundejerforening
skilt god opløsning

 

Bjergby borger og grundejerforening

 

 

 Bjergby Borger- og Grundejerforening          

 

Foreningens formål er at varetage og fremme byens og borgernes interesse. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges 2 år ad gangen.

Der er pligtige og frivillige medlemmer af foreningen. En gang om året udsendes medlemskontingent.Som medlem er man med til at styrke foreningens arbejde og varetagelse af egnens og beboernes interesser samt at styrke det lokale sammenhold. Endvidere er det foreningen der betaler de Grå Mænds udgifter.

Ønskes medlemskab eller er der spørgsmål og ideer, så kontakt endelig en fra bestyrelsen.

 

BBG står for forskellige arrangementer i byen.

Generalforsamling:           Afholdes hvert år i 1. kvartal

Fastelavnsfest: Afholdes i skolens festsal hvor der hygges med katte af tønden, kaffe og kage. (hvert 2. år)

Forårsrengøring: en aften i foråret mødes vi på Larsens Plads og går rundt i byen og gør den pæn igen. Vi afslutter med kaffe og kage

Torvedag: Rundstykker og kaffe til byens borger. Stort loppemarked

Skt. Hans: fakkeloptog gennem byen op til Spejder hytten hvor bålet tændes. Der er gratis pølser/øl/vand til alle.

Juletræstænding: Julemanden ankommer til byen og tænder byens juletræ.

Ældrearrangement i sognehuset: Julehygge for byens ældre

 

BBG sørger for at flagene på Larsens Plads er hejst på de officielle flagdage og ved særlige lejligheder, endvidere sørger BBG for at flagstængerne og flagene er hejst gennem hele byen.