Bjergby Mygdal Idrætsforening


BMI


Bjergby-Mygdal Idrætsforening, i daglig tale BMI, er de 2 sognes idrætsforening. Vi er en forening der gerne vil være med til at præge og udvikle fællesskabet i området, og vi ved at en sund og velfungerende idrætsforening er en meget vigtig medspiller i de små lokalsamfund.


Vi kan i øjeblikket tilbyde fodbold, badminton samt gymnastik, men håbet for den nærmeste fremtid er, at der kommer endnu flere aktiviteter i vores regi. Derfor vil vi gerne opfordre til, at hvis man har ideer til flere nye grene i BMI, så kontakt os og vi vil forsøge at hjælpe med etableringen af det nye tiltag.


Vi har i foreningen også et aktivitetsudvalg, der arrangerer Bankospil, halfest, sommerfest plus flere mindre arrangementer. Denne afdeling er med til at samle borgerne, samt genere et væsentligt økonomisk bidrag til BMI.


BMI - BJERGBY MYGDAL IDRÆTSFORENING