Bjergby og Mygdal sogn

Bjergby og Mygdal Sogn

Bjergby-Mygdal sogn


Disse to sogne har hørt sammen de sidste mindst 500 år, og præsten har boet i Bjergby i adskillige hundrede år. For en halv snes år siden fik man fælles menighedsråd og den nuværende præst har været her siden februar 2014. Der bor lige knap 1700 indbyggere i de to sogne.

 

Der er bygget ny præstegård, som stod færdig i 2015 og Bjergby kirke står for at skulle renoveres indvendigt, forhåbentligt i 2019, - den er ikke blevet kalket eller malet siden sidste restaurering for rundt 40 år siden.

 

Man kan læse om gudstjenester og kirkelige aktiviteter i 2 sogne, samt på hjemmesiden: https://www.bjergby-mygdalkirker.dk/

Desuden kan man læse om selve kirkerne og deres inventar ved at søge på Aalborg stifts hjemmeside:  https://aalborgstift.dk/stiftet/kirker;

 

Vore to kirker er smukke middelalderkirker og har i ældre tid begge været nært tilknyttet Herregården Odden, især Mygdal kirke, hvor flere tidligere beboere af Odden ligger begravet.

 

Der er menighedsrådsvalg hvert fjerde år, sidst i 2020, og følgende blev valgt ind:

Formand: Alice Rokkjær

Næstformand: Helge Nielsen

Kirkeværge i Mygdal: Martin Pedersen

Kirkeværge i Bjergby: Thomas Borrisholt

Kasserer: Aase Christensen

Kontaktperson i Bjergby: Hanne Kronborg

Menigt medlem: Inger Weinkouff

Menigt medlem: Trine Leeskjold Gru

 

Kontakt til menighedsrådsformand Alice Rokkjær:

formand@bjergby-mygdalkirker.dk; tlf.: 51 51 95 42


Kontakt til præsten Kristoffer Vinther Olesen:  kvo@km.dk; tlf.: 51 48 10 22