Børnehuset Bjergby

Børnehuset Bjergby


Børnehuset Bjergby


Børnehuset Bjergby er en integreret institution med vuggestue og børnehave, og er beliggende 6 km nordøst for Hjørring i et naturskønt område.


Vuggestuen har gennemsnitligt 12 børn henover året og børnehaven gennemsnitligt 50-60 børn - færrest om efteråret og flest om foråret.


Børnehaven består af en Ældstestue GRØN for de ældste børnehavebørn og to aldersblandede stuer GUL og RØD for de yngste og mellemste børn. Det et meget åbent hus så, børnene har mulighed for at finde venner og deltage i aktiviteter der foregår på andre stuer. Det er med til at sikre, at børn og voksne alle kender hinanden.